Αναρτήσεις

Google Ads Διαφήμιση

Τι είναι η διαφήμιση Google Ads?   Το Google Ads (παλαιότερα Google AdWords και Google AdWords Express) είναι μια διαφημιστική λύση στο διαδίκτυο που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις, για να προωθήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες στους στην Αναζήτηση Google, στο YouTube και σε άλλους ιστοτόπους.  Επίσης, το Google Ads δίνει στους διαφημιζόμενους τη δυνατότητα να επιλέγουν συγκεκριμένους στόχους για τις διαφημίσεις τους, για παράδειγμα αύξηση τηλεφωνικών κλήσεων ή επισκέψεων στον ιστότοπο.  Με έναν λογαριασμό Google Ads, οι διαφημιζόμενοι μπορούν να προσαρμόζουν τους προϋπολογισμούς και τη στόχευσή τους, καθώς και να ξεκινούν ή να διακόπτουν τις διαφημίσεις τους ανά πάσα στιγμή. Πώς λειτουργεί το Google Ads; Το Google Ads λειτουργεί εμφανίζοντας τη διαφήμισή σας, όταν οι χρήστες πραγματοποιούν αναζήτηση στο διαδίκτυο για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρετε. Αξιοποιώντας έξυπνη τεχνολογία, το Google Ads βοηθάει ώστε οι διαφημίσεις σας να εμφανίζονται σε δυνητικούς πελάτες ακρ